MarVAJED Nedir?

MarVAJED, eklemlerinizin hareket rençlerini değerlendiren, eklem pozisyon hissini analiz eden, eklemin kontrolünü arttırmak için biofeedback desteği sunan ve aynı zamanda kontrollü egzersizlere yönlendiren bir sistemdir. Eklem hareketini küçük sensörler yardımıyla analiz eder. Elde edilen verileri cep telefonunuza, tabletinize veya kişisel bilgisayarınıza aktarır. Verilerin saklanması için internet aracılığı ile merkezi sunucuya yükleyerek depolar.

TÜBİTAK – 1005 desteği ile eklemlerinizin kontrolünü arttırmak amacıyla geliştirilen, kullanıcı dostu bir sistemdir.

MarVAJED aracılığı ile eklemleriniz için riskli olan eklem açıları belirlenerek, daha risk sınırına ulaşmadan görsel, işitsel ve titreşimlerle yönlendirilerek, eklemleriniz kontrol altına alınır. Böylelikle dizinden, omuzundan veya diğer eklemlerinden cerrahi (bağ tamiri, eklem artroplastisi vb) geçiren kişilerde, erken uyarı sistemi ile dokuların korunması sağlanır. Eklemlerin gün boyunca hareketleri analiz edilir, sistematik olarak kaydedilir ve takibinizden sorumlu fizyoterapist veya hekim gibi profesyonellere veriler online olarak ulaştırılır.

MarVAJED T. C. Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteği ile Türk Patent Enstitüsü’nde tescillenmiştir.

Genel kullanım amaçları:

  • Elektronik Gonyometre – Eklemlerin hareket sınırlarını ölçer, mobil cihazda görüntüler, merkezi sunucuya kaydeder ve aynı zamanda kişiyi takip eden profesyonellere online veri iletiminde bulunur.

  • Propriyosepsiyon Testi – Eklem pozisyon hissinin analizi için en ufak açısal sapmayı tespit ederek objektif değerler sunar. Bu verileri sistematik olarak kaydeder ve raporlar.

  • Kinematik Analiz – Mekan bağımsız olarak günlük yaşam aktiviteleri esnasında (çalışırken, merdiven inip-çıkarken vb)diz ekleminin ulaştığı tüm açılar, açısal hızlar sistematik olarak kaydedilir, raporlanabilir ve takipten sorumlu profesyonellere online olarak gönderilebilir.

  • Biofeedback Desteği – Görsel, işitsel ve titreşimlerle geri bildirimlerde bulunan MarVAJED, kişiyi doğru eklem hareket sınırlarında egzersiz yapmaya yönlendirir. Hasta egzersiz yaparken, diz eklem hareketleri analiz edilir, kaydedilir, raporlanır ve aynı zamanda bu veriler sistematik bir şekilde yetkilendirilen profesyonellere ulaştırılır. Sorumlu hekim veya fizyoterapist gerektiğinde uzaktan erişim ile MarVAJED’i yeniden programlayıp, gerekli ayarlamaları yaparak, iyileşme düzeyine göre sistemi yeniden organize eder.

  • Virtüel Rehabilitasyon – Kişilerin seveceği, zorluk derecesi ayarlanabilen farklı oyunlarla, doğru eklem hareket sınırlarında egzersizlerin yapılması sağlanır. Egzersizler açık veya kapalı kinetik halka egzersizleri şeklinde programlanabilir, endurans kazandırmaya yönelik planlamalar yapılabilir.